Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai” are bibliotecari implicați în editarea Wikipedia din 2020 timp în care au avut loc întâlniri de lucru, cursuri de formare, campanii de promovare a cărții și lecturii!

Evenimente din 2023 conectate cu editarea în wikipedia sunt :
participare în campania internațională de promovare a lecturii, din luna aprilie 2023 #EveryBookItsReader sau varianta Ro- #Carteasicititorulei
- întâlniri lunare de lucru online
- Întâlnirea Wikipedia și proiectele surori din 17-19 martie 2023 la Brașov.
- 8 februarie 2023 la Oradea la Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai s-au întâlnit bibliotecarii din regiunea de vest care editează Wikipedia.

Bibliotecarii ❤️ Wikipedia este un grup de lucru și învățare împreună pentru bibliotecarii care editează pagini Wikipedia și care doresc să contribuie cu date și materiale din colecțiile bibliotecii lor la creșterea calității și conținutului de pe Wikipedia & din alte proiecte din comunitate.