Acest simpozion național oferă oportunitatea împărtășirii experiențelor pozitive, realizarea schimbului de informații benefice tuturor participanților, profesori, psihopedagogi, elevi, studenți, bibliotecari, muzeografi, alte categorii socio-profesionale pentru promovarea colaborărilor între instituții și pentru împărtășirea strategiilor, tehnicilor și metodelor didactice interactive.

Comunicările pot aborda tematici din multiple domenii, să cuprindă aspecte practice și teoretice constând în referate, eseuri, proiecte tematice, proiecte educaționale, lansări de carte etc.
• Lucrările vor fi redactate în Word, numai în Times New Roman de 12, cu spațiu între rânduri de 1și margini de 2,5 cm;
• Titlul lucrării să fie redactat cu majuscule (Times New Roman de 14);
• Autorul și instituția se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman de 12);

Lucrările vor fi trimise pană în data de 5 septembrie 2022, la adresa de e-mail
bibliobihor at yahoo.com. Se participă atât direct (cu prezentarea lucrării) sau indirect (prin trimiterea lucrării). Întrucât lucrările vor fi tipărite într-un volum al simpozionului solicităm atenție la redactare: cu diacritice, fără greșeli de scriere sau ortografie ș.a. Organizatorii nu vor corecta lucrările participanților (lucrările scrise cu greșeli vor fi eliminate de la activitatea științifică a simpozionului).

Toate materialele (adeverință de participare, diploma, volumul cu lucrări) vor fi expediate participanților (orientativ) până în data de 31 octombrie 2022.

Participarea este gratuită!

Download Fișa de înscriere