Centru metodic Beiuş

_______________________________________________________________________________________________________________

Biblioteca municipală „Constantin Pavel” din Beiuş   


Adresă: 415200 Beiuş, Str. Samuil Vulcan nr.14,   tel. 025-  9322471 biblioteca_beius@clicknet.ro

Orar de funcţionare: 8-18

Colecţii: 70515  u.b. 

Computer(e): 7 PC, conexiune Internet  , soft de bibliotecă  

Bibliotecari: Ciobanu Cornelia, Mociar Cornelia, Ionela Găvruţa, Diana Naprodean, Nicoleta Birau, Cadar Lavinia

Calificare:  biblioteconomie

 

Prima bibliotecă publică din zonă (menţionată în 1947) a fost cea a Despărţământului Beiuş al Astrei. Pe lângă aceasta  au mai funcţionat biblioteci ambulante care cutreierau satele din zona Beiuşului. Astfel existau aproximativ 14 biblioteci cu un bogat fond de carte la o populaţie de aproximativ 400 de locuitori. În 1947 toate bibliotecile se comasează, formându-se Biblioteca Atheneului Popular “Nicolae Bălcescu” din Beiuş, cuprinzând peste 35000 de titluri. Din anul 1992  primeşte numele de  Biblioteca „Constantin Pavel”. Dr. Constantin Pavel a fost un intelectual de marcă, profesor al liceului din Beiuş în perioada interbelică. A publicat lucrările: "Alexandru Roman" in 1927, "Şcoalele române din Beiuş" în 1928, "Miron Pompiliu" în 1928.

Din 2009 biblioteca are un soft de prelucrare a documentelor şi odată cu introducerea pe calculator a cărţilor se face şi trierea de fond a colecţiei.

 Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

 

Informaţii despre localitate:

 

Oraşul  are o populaţie totală de 11.321 locuitori.   

Situare geografică: la estul judeţului Bihor, Crisana, România, în depresiunea  Beiuşului, la poalele Munţilor Apuseni. Oraşul se află la 20 km de Ştei şi la 62 km de Oradea.

 

 

Biblioteca Orăşenească Ştei   

 

Adresă:   415600 Ştei, str. Cuza Vodă nr.11 tel. 0259 332 462

Orar de funcţionare: 8-18

Colecţii: 30835  u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecari: Marina Petrila, Elena Sumedre, Nicoleta Bokocki 

Calificare: Atestat de biblioteconomie 

 

Fondată în 1959, Biblioteca funcţionează în Clădirea Casei de Cultură de la înfiinţare. În decursul anilor, pragul bibliotecii a fost trecut de unele personalităţi de seamă: Romulus Vulpescu, Nina Cassian, Adrian Păunescu, Alexandru Andriţoiu s.a. Biblioteca orăsenească Ştei a colaborat şi mai colaborează cu scriitori bihoreni : Al.Andriţoiu, Al. Balaci, Ioana M.Petrescu, Nina Cassian, Radu Enescu, Al. Cistelecan. Condiţiile nu sunt ideale, clădirea este frumoasă dar nu este modernizată, nu există încălzire.

 

Informaţii despre localitate:

Oraşul  are o populaţie totală de  9250 de locuitori

Situare geografică : Şteiul este la 80 km distanţă Oradea în depresiunea Beiuş - Vaşcău, care este mărginită la est de cea mai semeaţă ramură a Munţilor Apuseni, cu vârful cel mai înalt Bihorul (1848 m).

 Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Biblioteca orăşenească „ Al. Andriţoiu” Vaşcău

 

Adresă:   415800 Vaşcău Piaţa Unirii nr.75 Telefon : 0259-336157, fax -0259-336159  (primărie)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 22411   u.b. 

Computer(e): 1 PC    

Bibliotecari: : Denisa Maria Morar  (din 2001).

Calificare: Studii superioare de biblioteconomie 

 

 

Informaţia referitoare la înfiinţarea unei biblioteci publice ne vine din 1933 dintr-un proces verbal al Despărţământului Astra al Vaşcăului, când bibliotecarul Valter Brătescu prelua în custodie trei biblioteci locale. În decursul anilor biblioteca a avut o activitate sporadică şi diferite locaţii. Sediul actual al bibliotecii este în clădirea primăriei Vaşcău în centrul oraşului. Din anul 2000 bibliotecii i se atribuie numele poetului Alexandru Andriţoiu. Biblioteca funcţionează în aceiaşi clădire cu primăria.

 

Informaţii despre localitate:

Oraşul  are o populaţie totală de  2839 locuitori, din care 98% reprezintă populaţia română, iar 2% rromi si alte naţionalităţi (ucrainiei, maghiari, germani, etc.).

Situare geografică : Orasul Vaşcău este situat in extremitatea sud-estică a judeţului Bihor, la o distanţă de 86 km faţă de municipiul Oradea, pe DN. 76, în depresiunea Beiuşului, pe cursul superior al râului Crişul Negru.

 

 

Biblioteca orăşenească Nucet

 

Adresă:   415400 Nucet, str.Crişului nr. Tel. 0259339407 Fax 0259339422

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 20302  u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecari:Talida Bitea  (din  2010).

Calificare: Studii superioare

 

Biblioteca a fost înfiinţată odată cu declararea localităţii oraş în  1956. Poziţionată în centrul oraşului, în clădirea casei de cultură, biblioteca asigură serviciile de lectură pentru cei aproximativ 2400 de locuitori ai oraşului.

 Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

Informaţii despre localitate:

Oraşul  are o populaţie totală de  2400 locuitori, 

Situare geografică : este un oraş situat în sud-estul judeţului  Bihor  pe şoseaua ŞteiCâmpeni (jud. Alba), la circa 100 km de Oradea, pe  cursul  superior  al  râului Băiţa,  în  zona  munţilor Apuseni, cuprinzănd  ca  relief  dominant  dealuri  şi  munţi.

 

Biblioteca comunei Budureasa 

 

Adresă:   417100 nr.15 Budureasa  Telefon: 0259-321243 Fax: 0259-321243

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 8602   u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar:  Laza Anca ½ normă

Calificare:studii medii

 

Biblioteca comunală se găseşte în noul cămin cultural şi îşi desfăşoară activitatea în condiţii foarte bune.

 Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de   2830 locuitori.

Situare geografică : Comuna Budureasa este  situată în partea sud-estică a judeţului Bihor, la poalele versantului de vest al Munţilor Bihorului, la o distanţă de 12 km Beiuş.

 

 

Biblioteca comunală Căbeşti

 

Adresă:   417125 str.Principală nr.12, Căbeşti  

Tel: 0259 325203 Fax: 0259 325246 ( primărie)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 10224  u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar: Fericel Florian (din 1996). ½ normă

Calificare: Studii  medii

 

Biblioteca a fost înfiinţată în 1954  . Colecţia  de carte a fost  reevaluată în 1966 şi are loc o fluctuaţie de responsabilitate, biblioteca trecând în decursul anilor din tutela primăriei în a şcolii şi invers. Din 1990 activitatea este reluată în clădirea căminului cultural, în două camere. Una din personalităţile locale de care biblioteca îşi va lega numele este poetul ţăran Miron Abrudan.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de   2088 locuitori.

Situare geografică : În partea de S-E a judeţului Bihor, pe DJ Roşia-Beiuş
75 km faţă de municipiul Oradea, 15 km faţă de municipiul Beiuş.

 

 

Biblioteca comunală Căpâlna

             

Adresă:   417130 nr.115, Căpâlna , tel - fax: 0259-312016( primărie)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 7404  u.b. 

Computer(e):  3

Bibliotecar: Brânda Felicia  (din 2003).

Calificare: Studii  medii

 

Biblioteca a fost  fondată în  anul 1968. Prima locaţie a fost în incinta căminului cultural şi apoi din anii 1970 în incinta grădiniţei. Din 1975 până în zilele noastre biblioteca funcţionează în căminul cultural Căpâlna. Condiţiile sunt foarte modeste, o încăpere de 25 mp, fără căldură. În anul 2009 a avut  loc renovarea  şi modernizarea spaţiului.

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 2013 locuitori

Situare geografică : la aproximativ 50 km spre sud de oraşul Oradea,   pe malul drept al Crişului Negru, relieful din partea de nord-est a Crişului este colinar, iar în partea de sud-vest este în întregime câmpie.

 

 

 

Biblioteca comunală Cărpinet

 

Adresă:    417135 , nr.80, Cărpinet  Telefon: 0259-332114 (primărie)

Orar de funcţionare:   

Colecţii: 7104 u.b. 

Computer(e):      

Bibliotecar: Camelia Viorica Micula (din 2004) ½ normă

Calificare:  studii medii

 

 Fondată în 1961, biblioteca funcţionează în centrul comunei, în clădirea grădiniţei. În anul 2009 biblioteca a fost renovată integral .

 Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 2352 locuitori, din care 2289 români, 63 rromi.

 

Situare geografică: Comuna este situată în parte de sud-vest a judeţului Bihor, pe drumul naţional 79 Oradea-Deva, în depresiunea Beiuşului,în zonă  predominantă de  deal.

 

 

Biblioteca comunei Ceica   

 

Adresă:    417155 ,  nr.76, Ceica  Telefon: 0259 324463  Fax: 0259 324464. (primărie)

Orar de funcţionare:   

Colecţii: 5503  u.b. 

Computer(e):      

Bibliotecar: 

Calificare:  

 

Înfiinţată  în  anul 1965, biblioteca a avut până în 2001 un spaţiu propiu lângă primăria comunei Ceica. Din 2001 este mutată în clădirea căminului cultural şi îşi încetează activitatea. Totul e păstrat în conservare în aşteptarea unor vremuri mai bune.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 4 314 locuitori,  ,

Situare geografică: Localitatea se află pe DN 76, la o distanţă de 34 km de municipiul Oradea şi tot la 34 km de municipiul Beiuş.

 

Biblioteca comunei Dobreşti

 

Adresă:    417240  nr. 516, Dobreşti  Tel- Fax -  0259-325400 (primărie)

Orar de funcţionare:   7,30-15,30

Colecţii: 9308     u.b. 

Computer(e):    3

Bibliotecar: Dorina Haidău (din 1983).

Calificare:  biblioteconomie

 

Biblioteca a avut primul sediu (în 1962) în clădirea căminului cultural. Fiind o zonă minieră dezvoltată, în anii 1970, biblioteca a avut filiale în satele: Cornişeşti, Lunca Sprie şi Hidişel. Din 1999 biblioteca se mută în clădirea noii primării din Dobreşti, unde are un spaţiu adecvat şi condiţii bune.

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 5680  locuitori. 

Situare geografică: Sud estul judeţului Bihor la 35 km de Oradea. Este situată în depresiunea omonimă din zona Dealurilor Pădurea Craiului, la poalele vestice ale Munţilor Pădurea Craiului, pe cursul superior al râului Holod.

 

 

Biblioteca comunală Finiş

 

Adresă: 417265 nr.438,  Finiş Tel:0259 321884    Fax: 0259 321884 (primărie)

Orar de funcţionare :  

Colecţii: 6707 u.b. 

Computer(e):      

Bibliotecar: Anca Budău (din 2004).

Calificare:  studii medii

 

Biblioteca are ca primă locaţie în 1957 o clădire lângă căminul cultural din localitate. În 1995 biblioteca e mutată lângă primăria comunei Finiş. Închisă între anii 1997-2004, biblioteca se redeschide în sediul şcolii cu clasele 1-4. Din 2004 în bibliotecă s-au organizat întruniri pe probleme de mediu, dezvoltare rurală şi probleme educaţionale.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 3800 de locuitori, 40% sunt de naţionalitate maghiară, 35% de naţionalitate română şi 25% rromi.

Situare geografică: Comuna Finiş este aşezată la 3 km distanţă de Beiuş şi 65 km de municipiul Oradea, în sud-estul judeţului Bihor, în zona de interferenţă a muntelui cu şesul, orientată longitudinal pe valea Finişului.

             

 

Bibibioteca comunală Holod

 

Adresă: 417280 Holod. Telefon: 0259.311.766, Fax: 0259.311.766

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 12055 u.b. 

Computer(e):  1PC, acces Internet, punct PAPI.

Bibliotecar: Solomie Rodica Viorica (din 2005).

Calificare: biblioteconomie

 

Cu ajutorul bibliotecii comunale, al cărei an de înfiinţare este 1956, s-au înfiinţat puncte de lucru între anii 1970 - 1976, în localităţile aparţinătoare comunei: Lupoaia, Dumbrava, Dumbrăviţa, Hodiţ, Forosig, Vintere şi Valea Mare.  Primul sediu  al bibliotecii a fost în căminul cultural, s-a mutat apoi în clădirea Şcolii Generale, iar din 1999  a fost mutată din nou în clădirea căminului cultural. Este prevăzută o renovare a clădirii.

 Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 3561de locuitori. 

Situare geografică:  Comuna Holod este asezată în microdepresiunea Holodului, în partea central-sudică a judeţului Bihor , la 38 km de Oradea.     

         

 

Biblioteca comunei Lazuri de Beiuş

 

Adresă: 417300 Lazuri de Beiuş   Tel: 0259 329132

Orar de funcţionare: 

Colecţii: 10151  u.b. 

Computer(e):  

Educatoare: Aurina Bitea (din 2007).

Calificare:  studii medii

 

La sugestia despărţământului Beiuşean, în 11 iunie 1900 se înfiinţează biblioteca Lazuri de Beiuş-Cusuiş. În primele registre găsim 80 de poziţii. Actualmente biblioteca cu fond de carte îmbătrânit se găseşte în incinta grădiniţei din comună, într-un spaţiu neadecvat. Doamna educatoare e doar un paznic al fondului de carte.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 2109 locuitori, 

Situare geografică: Comuna Lazuri de Beiuş este aşezată pe cursul superior al Crişului Negru, între municipiul Beiuş şi oraşul Ştei.

             

 

Biblioteca comunală Pietroasa 

 

Adresă: 417365 ,Pietroasa Tel:  0259-325817  Fax, 0259-325811( primărie)

Orar de funcţionare:

Colecţii: 8914  u.b. 

Computer(e):  

Bibliotecar:

Calificare:  

 

Biblioteca a funcţionat sporadic în decursul anilor. Din 2007 este închisă. Comuna are un proiect de renovare a căminului cultural în care va fi amenajată şi noua bibliotecă. Starea colecţiilor este bună, aşa că biblioteca poate fi oricând redeschisă.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 3408 locuitori.

Situare geografică: Comuna Pietroasa este la 83 km de reşedinţa de judeţ Oradea şi este poarta de intare în una din rezervaţiile naturale a Munţilor Apuseni- Cetăţile Ponorului, Platoul carstic Lumea Pierdută, Vârful Biserica Moţului, Avenul Bortigului, Platoul Carstic Padiş, Poiana Florilor, Pietrele Galbenei, Poiana Florilor, Depresiunea Bălileasa.

 

 

Biblioteca comunală Pocola 

 

Adresă: 417375 nr.365 Pocola  Telefon : 0259-321896

Orar de funcţionare: 

Colecţii: 5964  u.b. 

Computer(e):  

Bibliotecar: Ana Maria Irimie (din 2005). Personal :1/2 (1/2 spec.)

Calificare: studii medii

 

Actualmente biblioteca împarte spaţiul cu dispensarul comunal.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 1801 locuitori.

Situare geografică: În sudul judeţului în depresiunea Beiuşului pe Valea Roşie pe drumul naţional 76 Oradea-Deva. Se află la 55 km de Oradea si la 7 km de Municipiul Beiuş

 

Biblioteca comunei Pomezeu

Adresă: Şcoala comunei Pomezeu   Telefon:  0259/322713, fax 0259/322713,   (primărie)

Orar de funcţionare :

Colecţii  u.b.

Computer(e):     

Bibliotecar:   

Calificare:  

 

Ani de zile în care biblitoeca a fost abandonată într-o magazie  a şcolii. În anul 2008 Biblioteca a fost mutată  în incinta  şcolii într-un spaţiu recent renovat. Cu muncă voluntară s-a făcut selecţia de carte, s-au aranjat rafturile. Biblioteca arată foarte bine. Din păcate nu este angajată nici o persoană pe postul de biblitoecar.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  Pomezeu are o populaţie totală de3,266 locuitori    

Situare geografică: comuna se găseşte la   24 km de  Beiuş şi la 60 km Oradea.

 

 

 

Biblioteca comunei Răbăgani

 

Adresă: 4171400,  nr.197 Răbăgani   Telefon: 0259-444010,)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 14311u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar: Costin Maria (din 2005) ( ½ normă).

Calificare: Studii medii

 

În anul 1963 la înfiinţare biblioteca a funcţionat în şcoala veche din satul Răbăgani. Din  anii 1990, biblioteca comunală funcţionează în incinta şcolii cu clasele I-IV. Spaţiul e primitor şi bine amenajat.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 2.298 locuitori. 

Situare geografică: Comuna este localizată în depresiunea Holodului la 45 km distanţă faţă de municipiul Oradea.

 

 

Biblioteca Comunei Remetea

 

Adresă: 417410  Remetea  Tel.  0256/230201    Fax: 0256/230288.

Orar de funcţionare:

Colecţii: 10261 u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar: Diana Liana Domocoş (din 2005).  (1/2 normă)

Calificare: Studii medii

 

Primul sediu al bibliotecii în anul 1960 a fost în căminul cultural apoi a fost mutată în şcoală. Biblioteca a funcţionat permanent. Comuna fiind localizată într-o zonă submonană pitorească, a fost, în anul 2004, parteneră la un proiect al Fundaţiei Ecotop din Oradea.

 

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 3143  locuitori. 

Situare geografică: Sud-Estul judeţului Bihor în Depresiunea Beiuş, sub Depresiunea Valea Roşia. Este situată la 7 km distanţă de municipiul Beiuş şi 67 km de Oradea.  Refieful este predominant colinar, piemontan, remarcându-se Dealurile Meziadului.

 

 

Biblioteca comunei Rieni

 

Adresă: 417415 str. Mare nr.151 Rieni Tel:0259329242. Fax: 0259329242 (primărie)

Orar de funcţionare :

Colecţii:    

Computer(e):     

Bibliotecar: 

Calificare: 

 

Biblioteca se găseşte într-un spaţiu lângă primărie. Condiţiile sunt improprii funcţionării.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 2644  locuitori. 

Situare geografică:  Comuna Roşia este localizată pe versanţii dealurilor Roşiei şi în zona de luncă a pâraielor care străbat aceste dealuri.

 

 

Biblioteca comunală Roşia

 

Adresă: 417425 Roşia Tel.0259-3438110 (primărie)

Orar de funcţionare:

Colecţii:    7558 u.b.

Computer(e):     

Bibliotecar:  Daniela Gherlea (din 2007)(   ½ normă)

Calificare:  studii medii

 

Biblioteca fost fondată în 1958. Acum funcţionează în clădirea căminului cultural, se prevede o renovare a spaţiului şi o locaţie adevată pentru bibliotecă.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 3185 locuitori. 

Situare geografică: Comuna Rieni este aşezată în sud-estul judeţului Bihor, la 75 km distanţă de Oradea, la 5 km distanţă de Ştei si la 12 km de Beiuş.

 

 

Biblioteca comunala Sâmbăta

 

Adresă: 417455 , str. Principală nr.105, Sâmbăta Tel. 0259 / 592602 (primărie)  

Orar de funcţionare:

Colecţii:   7300 u.b.

Computer(e):     

Bibliotecar:  Cristian Pop (din 2003).

Calificare:  studii medii

 

La sugestia despărţământului Beiuşean, în 11 iunie 1900 se înfiinţează biblioteca Sâmbăta-Rogoz cu 64 de poziţii în registru. În 1948 avem în registre 101 cărţi şi 41 de cititori. Anul 2007 găseşte  biblioteca  în clădirea căminului cultural  şi este în renovare, dar fondul de carte e îmbătrânit, vădind dezinteresul autorităţii locale. În 2009 biblioteca este într-o cameră izolată în dispensarul comunei. Nu pare a avea activitate.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 1611 locuitori. 

Situare geografică :  Comuna este aşezată pe şoseaua care leagă Oradea de Beiuş la 25 de km de Oradea.

 

 

Biblioteca comunei Şoimi 

 

Adresă: 417555 sat Urviş Şoimi  Telefon:   259/324.012 (primărie)  

Orar de funcţionare :

Colecţii:   9386 u.b.

Computer(e):     

Bibliotecar:  Floare Heredeu (din 2007). Personal :1/2

Calificare:  studii medii

 

Biblioteca se găseşte în incinta şcolii Urviş, într-un spaţiu neadecvat.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 2009 locuitori. 

Situare geografică: Calea de acces în comună este drumul judeţean AJ 709 A. Distanţa faţă de vama Salonta este de 50 km , faţă de vama Borş 80 km. Oraşe apropiate: Oradea 60 km, Salonta 45 km, Beiuş.

 


Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis