Centru metodic Marghita

__________________________________________________________

 

Biblioteca municipală „Ioan Munteanu „din Marghita.

 

Adresă:   415300 Marghita str. T. Vladimirescu nr.1  tel.0259 362479,

bibliomarghita@yahoo.com

Orar de funcţionare: 9-15

Colecţii: 75629 u.b. 

Computer(e):  7 PC.,   conexiune Internet

Responsabil de bibliotecă: Dunai Olimpia, bibliotecari:Cseke Edit, Felicia Ciordas, Popa Iuliana.

Calificare: Toate bibliotecarele au calificare in biblioteconomie.

 

Tradiţiile de lectură ale Marghitei au vechi atestate, în 1872 exista în localitate un „Cerc de citit” cu 120 membri. În anii 1940 mulţi localnici aveau biblioteci personale renumite din care împrumutau cărţi concitadinilor.  Biblioteca publică a fost înfiinţată în anul 1950 cu un fond de 1300 volume.Din 1970 biblioteca     funcţionează la adresa actuală. În anul 1992 biblioteca a primit numele  scriitorului şi revoluţionarului paşoptist Ioan Munteanu.

În anul 2008 biblioteca a devenit parteneră la programul PAPI- Economia bazată pe cunoaştere. 

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informaţii despre localitate.

Municipiul Marghita are : 17 172 locuitori : români 8242 ,48%; maghiari :7384 , 43%

Situare geografică : in zona de nord a judeţului Bihor, la numai 30 km de frontiera dintre România şi Ungaria. Distanţa faţă de Oradea, este 57 km în  nord-est.

       

 

 

 Biblioteca orăşenească Valea lui Mihai

 

Adresă: 415700 Valea lui Mihai , Calea republicii nr.2 email   bibliotecavlm@yahoo.com  Tel.  0259 336157,la primărie

Orar de funcţionare:  8-16

Colecţii: 18655     u.b. 

Computer(e): 5  PC, conexiune Internet     

Bibliotecar : Gheri Iudit.(1998)

Calificare:  biblioteconomie

 

Între anii 1945-1950 o mică bibliotecă funcţiona în sediul Magyar Népi Szövetség, cu circa 1800-2000 de volume şi cu personal voluntar. 

In anul 2007 biblioteca a colaborat cu artiştii plastici locali. Punctul culminant al colaborării a fost  „Tabăra de creaţie pentru artişti” în octombrie 2007, organizată împreună cu fundaţia Philadelphia. Au participat artişti din Ungaria şi din Bihor. Biblioteca  este permanent interesată de dezvoltarea serviciilor de pentru comunitate.În 2009 se organizează o filială pentru tineri în casa de cultură locală.

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informaţii despre localitate.

Orasul  are o populaţie  de 10317 de locuitori din care 8768 maghiari, 1430 români, 92 rromi.

Situare geografică : Valea lui Mihai este situate în partea de Nord – Vest a judeţului Bihor. Unitatea de relief predominantă este cea  de câmpie şi de câmpie înaltă subcolinară  spre Câmpiei Careiului. Biblioteca orăşenească Săcueni

 

Adresă: 417435 Săcueni, str. Libertăţii nr. 32. bibliotecasacueni@gmail.com. Tel. 0259 352194 Fax 0259 352196,la primărie

Orar de funcţionare: 8-18

Colecţii: 33152     u.b. 

Computer(e): 4 PC, conexiune Internet    , punct PAPI

Bibliotecar: Kerekes Terezia  (din  1990)

Calificare:  biblioteconomie

 

În  anul înfiinţăriii ,1952, biblioteca avea 4653 de volume. Actualmente funcţionează în clădirea Casei de cultură a oraşului. În ultimii ani colecţiile bibliotecii au crescut foarte mult, fondul enciclopedic fiind atât în limba  maghiară cât şi în limba română. Biblioteca este înfrăţită cu bibiloteca oraşului 

Letavertes(Ungaria) din anul 1993. Bibliotecara participă la întâlniri de specialitate atât în ţară cât şi în Ungaria. 

 

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informaţii despre localitate.

Oraşul  are o populaţie totală   de 11.665 locuitori, din care 891 români, 9.010 maghiari, 1.747 rromi, 17 alte etnii.

Situare geografică:  Localitatea Săcuieni este situată în nord-vestul judeţului Bihor. Prin comună trece paralela 470 22 latitudine nordică şi 220 5 longitudine estică, la 35 km de Oradea.

 

 

 

Biblioteca comunală Abram   

 

Adresă: 417005 , nr.35, Abram  Tel/Fax: 0259-32600  ( primărie)

Orar de funcţionare: 

Colecţii: 12335 u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar: Grama Carmen (din 2005).

Calificare: studii medii

 

Prima locaţie a bibliotecii , în anii 1968 a fost în clădirea fostului sediu CAP. A doua locaţie a fost în sediul primăriei iar acum se găseşte şi funcţionează în clubul căminului cultural. Condiţiile sunt improprii.

 

Informaţii despre localitate.

Comuna   are 3354 locuitori : români 2.749 (81,9%), maghiari 275 (8,1%), rromi 281 (8,3%),

Situare geografică :  

  
 

Biblioteca comunală Abrămuţ

 

Adresă: 417015, nr.140, Abrămuţ  Telefon: 0259/362 836
Tel/Fax: 0259/353 842 ( primărie)

Orar de funcţionare: 

Colecţii: 10400 u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar: educatoare Cornelia Rus (din 2000).

Calificare: studii medii

 

Primele date despre biblitoecă le avem din   1967. În ultimii 20 de ani biblioteca a funcţionat foarte puţin în spaţii improprii cu un fond de carte învechită. Există totuşi proiecte de îmbunătăţire a situaţiei. E proiectat un nou centru cultural în satul Petreu, cel mai mare sat al comunei.

 

Informaţii despre localitate.

Comuna   are   3 019 de locuitori. 

Situare geografică : Comuna  Abramuţ   este  situată  în  partea    de  nord  a  judeţului Bihor, la  60  de  km de  Municipiul  Oradea şi  este învecintată la  Est  cu  oraşul Marghita.   
 
 

Biblioteca comunei Buduslău  

 

Adresă: 417555 sat Albiş , comuna Buduslău Tel: 0259-459100 ( primărie)

Orar de funcţionare: 

Colecţii: 10349  u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar: Balla Erzsebet (din 1978)-1/8 normă

Calificare: studii superioare

 

Biblioteca  a fost mutată în decursul anilor în satele comunei. Condiţiile actuale de funcţionare sunt improprii. Nu se poate spune că acestă bibliotecă funcţionează.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna   are 1966  de locuitori. Români :27, maghiari: 1934

Situare geografică : Comuna Buduslău este aşezată într-o zonă colinară, între Dealurile Sălacei, în nordul judeţului Bihor, la doar 7 km în direcţia nord - est de oraşul Marghita şi la o distanţă de 20 km de oraşul Valea lui Mihai.

  

 

Biblioteca comunală Chişlaz

 

Adresă: 417180 str. Principală nr.250,   Chişlaz 

 tel-0259-362695 ,Fax: 0259-362569  ( primărie)

Orar de funcţionare: 9-16

Colecţii: 3706 u.b. 

Computer(e):   5 PC  cu Internet 

Bibliotecar: Mădălin Tiriteu (din 2007).

Calificare: modului 1 Bazele biblioteconomiei

 

Anul înfiinţării bibliotecii este   1977.După ce ani de zile nu a avut nici o activitate  din 2007 biblioteca se reorganizează şi se redeschide   la etajul clădirii unde este şi grădiniţa din comună. Spaţiul proaspăt renovat şi amenajat adăposteşte punctul PAPI, în cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoaştere”.

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informaţii despre localitate.

Comuna  Chişlaz are 3.355  de locuitori. 

Situare geografică : Comuna Chişlaz este situată în nordul jud. Bihor, în zonă de deal, la 45 km de Oradea, pe DJ 191 .

 

Biblioteca comunală Ciuhoi

 

Adresă: sat  Ciuhoi , cod 417 180  nr.160 tel-fax 0259-441128 ( primărie)

Orar de funcţionare: 9-15

Colecţii: 9568 u.b. 

Computer(e):   5 PC la Ciuhoi şi 1 PC la Sâniob 

Bibliotecar: Laszló Enikö (din 2005). 

Calificare: modului 1 Bazele biblioteconomiei

 

Biblioteca comunală a funcţionat succesiv în Sâniob (1960).Din 1970 odată cu schimbarea structurii teritoriale a comunei biblioteca se mută în  Ciuhoi în clădirea căminului cultural şi din 2005 funcţionează la etajul fostei clădiri a  CAP-ului. În 2005 s-a  înfiinţat filiala de carte maghiară în satul Sîniob, într-o clădire istorică numită „casa notarului”. Colecţia de carte a fost  constituită din donaţii din Ungaria datorate desfiinţării bibliotecilor Poştei Maghiare şi a bibliotecii şcolare din Berettyoujfalu . Bibliotecara are program cu publicul 2 zile pe săptămână la biblioteca  Sâniob şi trei zile la Ciuhoi.

 

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  Ciuhoi are 2292 de locuitori: români  968, maghiari  1170

Situare geografică : Localitatea Ciuhoi este situată la 1 km de drumul judeţean D.J. 191 Oradea - Marghita , la o distanţă de 35 km de municipiul Oradea, în zonă de câmpie.

 

 

Biblioteca comunei Curtuiuşeni

 

Adresă: 417220 str.Principală nr.13, Curtuiuşeni

Tel-Fax: 0040-259-465032 (primărie)

Orar de funcţionare: 9-15

Colecţii: 7533 u.b. 

Computer(e):   4 PC cu internet  

Bibliotecar: Erdei Edit  (din 2005)

Calificare:   biblioteconomie

 

 La înfiinţare, în  1960, biblioteca a funcţionat în căminul cultural. Între anii 1970 -1990, biblioteca a avut un local special construit, în centrul comunei. Acum funcţionează în aceeaşi clădire cu grădiniţa, dar există perspective de a se reîntoarce în clădirea proprie. Bibliotecara încearcă să atragă resurse pentru dezvoltarea serviciilor bibliotecii în folosul comunităţii. In 2008 a participat la sesiunea de proiecte CPC a Irex cu un proiect Infoagrigultorul.

 

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  Curtuiuşeni are 3793  de locuitori: români  958, maghiari  2.227  şi rromi 608

Situare geografică: Comuna se află la 7 km de Valea lui Mihai, iar faţă de oraşul Carei, la 27 km. De asemenea este la 1,5 km de gară şi atinge şoseaua 671, de la Oradea la Satu Mare.

 

Biblioteca comunei Derna

 

Adresă: 417230 ,  nr.216,  Derna  tel-  0259-327057,Fax :0259327024 (primărie)

Orar de funcţionare:  luni si joi-8-16,marţi miercuri si vineri:15-18

Colecţii: 8188 vol u.b. 

Computer(e): 5 PC, conexiune Internet    

Bibliotecar: Petru Popa  (din 2005).

Calificare:  biblioteconomie

 

 Prima locaţie a bibliotecii, în anul 1963, este în grădiniţa coloniei din Derna. Din anii 1980 până în zilele noastre biblioteca are sediu propriu în centrul comunei lângă căminul cultural. În 2006-2007 biblioteca a fost parteneră în proiectului „Descoperă-i pe ceilalţi şi fă-te cunoscut în universul informaţional”. Bibliotecarul este responsabilul Centrului de Documentare şi Informare care are sediul în bibliotecă. Activităţile pe care biblioteca le desfăşoară în partenriat cu şcoala , căminul cultural, Biblioteca Judeţeană, părinţii copiilor din comună, încearcă să acopere toate domeniile de interes şi nevoile locuitorilor Dernei.

În anul 2008 biblioteca s-a reorganizat într-un mod mai atractiv în acelaşi spaţiu.

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informatii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 3020 locuitori si este formata din: români (majoritatea), slovaci si maghiari.

Situare geografică :  Comuna Derna este situata in partea de nord-est a judeţului Bihor, la o distanţă de 50 km faţă de reşedinţa de judeţ - Oradea şi la 35 km faţă de Marghita.

 

 

Biblioteca comunală Diosig

 

Adresă: 417235 str.Argeşului nr.13, Diosig  tel/ fax 0259-350196 (primărie)

Orar de funcţionare: luni si joi-8-16,marţi miercuri si vineri:15-18

Colecţii: 12600    u.b. 

Computer(e): 1 PC, conexiune Internet, punct PAPI

Bibliotecar: Durko Irina  (din 2006).

Calificare: modulul 1 biblioteconomie

 

Arhivele primăriei atestă existenţa unui cazinou literar, în anul 1842, care funcţiona într-una dintre sălile primăriei alături de o bibliotecă bine pusă la punct . În anii 1980 biblioteca ajunsese la un număr de 21000 volume. Din 2006 biblioteca comunală se uneşte cu cea şcolară. În 2007 biblioteca e parte activă în proiectul „Economia bazată pe cunoaştere”.

 Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

Informaţii despre localitate.

Comuna  are o populaţie totală de 6632  locuitori si este formată din: 4088 maghiari, 2033 români şi 503  rromi

Situare geografică: Comuna Diosig este situată în partea de nord-vest a judeţului, la 32 km distanţă de Oradea.
 

 Biblioteca comunală Popeşti  

 

Adresă: 417058 Popeşti tel-    0259/327768    ,   Fax 0259/327024: ( primărie)

Orar de funcţionare  9-15 si de la 17-20

Colecţii: 15410    u.b. 

Computer(e): 5 PC, conexiune Internet    

Bibliotecar: Iulian Călin Maga (din 1990).

Calificare:  biblioteconomie, studii superioare

 

Anul înfiinţării bibliotecii este   1965. Din 1990 biblioteca are sediul în Casa de cultură din Popeşti. Comuna e înfrăţită cu comuna belgiană Braine L'alleud, biblioteca având un rol activ în consolidarea acestei legături prin activităţile anuale comune pe care le organizează: seri literare, cursuri de limbă franceză, schimburi interbibliotecare. Există colaborări atât cu biserica ortodoxă cât şi cu cea penticostală care au centre de lectură, cât şi cu centrul medico social Popeşti. În comuna Popeşti biblioteca e promovată de postul local de televiziune.

 

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 8547  locuitori.  73% români, 15,3% slovaci, 5,7% maghiari, 0,5% alte naţionalităţi.

Situare geografică: Comuna Popeşti este situată în partea de nord-est a judeţului Bihor În Bazinul Hidrografic al Văii Bistra, între ramura nordică a Munţilor Plopişului şi Dealurile Dernei.

 

 

Biblioteca comunei Sălacea

 

Adresă: 417445 , nr.312, Sălacea tel/ fax   (+40)259-463014 (primărie)

Orar de funcţionare:   

Colecţii: 11700  u.b. 

Computer(e): 1 PC

Bibliotecar: Nemeş Andrea  (din 2007).

Calificare: studii superioare

 

 De la înfiinţare , în  1950, biblioteca funcţionează în aceeaşi clădire, în centrul comunei, construită în anii 1950. Mulţi ani a  funcţionat   doar cu  bibliotecar cu indemnizaţie.

 

Informatii despre localitate.

Comuna  are o populaţie totală de 6632  locuitori Maghiari 2813, Rromi 367, Români 15.

Situare geografică: Comuna Sălacea este situată în partea de nord-vest a României, iar în cadrul judeţului Bihor se află în partea de nord, în vecinătatea judeţului Satu-Mare. Se întinde la intersecţia meridianului de 21 55 longitudine cu paralela de 47 26 latitudine nordică.

 

 

Biblioteca comunală Spinuş

 

Adresă: 41753nr.112, Spinuş Telefon 0259-328716 ,  0259-328726         (primărie)  

Orar de funcţionare  :

Colecţii:  5091u.b.

Computer(e):     

Bibliotecar:  Florentina Ias (din 2004).

Calificare:  studii medii

 

Anul înfiinţării bibliotecii este   1966. Anul 1999 găseşte biblioteca în primărie sub coordonarea unor referenţi culturali. Anul 2006 aduce renovarea  celor două încăperi în care funcţionează biblioteca, dar fondul de carte este învechit şi lipseşte  un specialist care să refacă poziţia bibliotecii în comunitate.

 

Informatii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 1300  locuitori. Română - 1158 Maghiară - 76 Rromă - 100   

Situare geografică  : Teritoriul comunei Spinuş se încadrează în zona colinară a munţilor Plopişului şi zona de trecere spre lunca Barcăului în partea de nord-vest a comunei. Comuna Spinuş se învecinează la nord cu comuna Chişlaz, la est cu comuna Derna.

 

 

Biblioteca comunlă Şimian

 

Adresă: 417545 Şimian.

Tel: 0259 356172 Fax: 0259 356263 ( primărie)

Orar de funcţionare: 

Colecţii: 8476   u.b. 

Computer(e): 1PC acces la internet broadband, bază de date digitală.

Bibliotecar: Csorba Catinka (din 2007).

Calificare:  biblioteconomie

 

Primul sediu al bibliotecii (în 1960) a fost conacul familiei Fráter, o familie de nobili din judeţul Bihor. Din cauze obiective  biblioteca s-a mutat în clădirea grădiniţei  comunale. În decembrie 2007 biblioteca a câştigat Concursul de participare comunitară, propus de IREX, cu proiectul „Infopiticii”.În anul 2008 a avut loc mutarea bibliotecii în noul cămin cultural. Implementarea proiectului Infopiticii a dus la creşterea interesului comunităţii pentru biblioteca publică.

 

Informatii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 4 080  locuitori.  908 români, 2738 maghiari, 382 rromi. 

Situare geografică :Comuna Şimian este aşeazată in nord-vestul României şi al judeţului Bihor în câmpia Careiului, la 60 de km de Oradea.

 

 

Conacul familiei Fráter în anii 1940,   (clădire de patrimoniu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca comunală Tarcea

 

Adresă: 417570 , nr.238, Tarcea

Telefon:  0259-355807  Fax: 0259-355807 ( in primărie)

Orar de funcţionare :

Colecţii: 8081  u.b. 

Computer(e): 

Bibliotecar: Gerzon Erika (din 2000).  (1/8  de normă)

Calificare: studii medii

 

În primii 10 ani de viaţă   ,1966-1976 , biblioteca  a funcţionat   cu bibliotecar cu normă întreagă după care activitatea a fost restrânsă la ½ normă şi apoi la responsabil cu indemnizaţie. Din 2000 biblioteca comunală funcţionează împreună cu cea şcolară.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 2.706 locuitori, dintre care 2.085 maghiari, 454 români, 165 rromi şi 1 ucrainean

Situare geografică : Situată într-o predominată zonă de câmpie, la o distanţă de 60 km de municipiul Oradea şi la 7 Km de oraşul Valea lui Mihai.

 

 

Biblioteca comunală Tăuteu

 

 Adresă: 417580 , nr.122, Tăuteu 160,  tel-fax 0259/354826  ( primărie)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 6000  u.b. 

Computer(e):     4 PC conectate la internet

Bibliotecar: Corneanu Borbala  (din 2004).

Calificare:  biblioteconomie, studii superioare

 

 Biblioteca a avut prima locaţie în  anul 1950, în anexa gospodărească a unei case  particulare care era şi casă de cultură şi cinematograf. Din anul 1977  o găsim într-o locuinţă de dascăl unde a funcţionat cu program redus până la anul 1990. Între 1990  - 2004 biblioteca comunală a fost mutată în diferite locuri necorespunzătoare, starea cărţilor s-a degradat. Din 2008 biblioteca funcţionează  în noul Centru Cultural  din localitate în condiţii excepţionale.

 

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informaţii despre localitate.

Comuna  Tăuteu are 4488 locuitori , din care Români 2494, Maghiari 1269, Rromi 652

Situare geografică: este situată în zona de contact a Câmpiei Barcăului cu Dealurile Barcăului, pe râul Bistra, la sud de oraşul Marghita şi la la 68 km de Oradea pe DN 19 /B.


  
Biblioteca comunei Viişoara                                                                

 

Adresă: 417625 Viişoara  Tel: 0259-328932 ( primărie)

Orar de funcţionare: 

Colecţii: 14100 u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar: 

Calificare: 

 

Biblioteca se găseşte în incinta căminului cultural, într-un spaţiu abandonat de primărie. Alături de bibliotecă există sală de calculatoare cu conexiune Internet, de asemenea abandonată.

 

Informaţii despre localitate.

Comuna   are 1400 de locuitori.  Structura etnică  este următoarea: români 23%, maghiari 74%, rromi 3%.

 

Situare geografică :Comuna Viişoara este  situată la Nord Est de municipiului Marghita, la 10  km.

 


Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis