Centru metodic Oradea

_____________________________________________________________


Biblioteca comunală Biharia

 

Adresă: 417045 , str. Cetăţii, nr.144 Biharia  tel: 0259-369707 ( primărie)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 11912u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar: 

Calificare:

 

Anul 1970 este anu înfiinţării bibliotecii. Sediul actual este la etajul căminului cultural. Informaţiile puţine despe bibliotecă se datorează slabei comunicări cu bibliotecara. Comuna aparţine zonei metropolitane Oradea.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 3865 locuitori. Români - 383, Maghiari - 3458 

Situare geografică :  în partea de vest a judeţului Bihor, pe şoseaua naţională Oradea - Satu-Mare. Se găseşte pe malul stâng al pârâului Cosmo, afluent al Barcăului, la nord de Oradea (la 14 km).

 

 

 Biblioteca comunală Borş

 

Adresă:   417075 , nr.293, Borş tel 0259-316155, fax: 0259-417291 ( primărie)

Orar de funcţionare: 10-18

Colecţii: 5338  u.b. 

Computer(e):5 PC.     

Bibliotecar:  Bátori Judit (din 2007)

Calificare: Studii  medii, biblioteconomie

 

De la înfiinţare (1959), de bibliotecă s-au ocupat un mare număr de persoane, coordonarea fiind făcută când de primărie, când de şcoală. În perioada 1959-1987 au fost deschise puncte de lucru şi în satele învecinate: Santău Mare, Santău Mic, Sîntion. Din 1996 biblioteca funcţionează în clădirea vechii primării într-o sală modern amenajată.

În ultimul an activităţle de bibliotecă au crescut ca număr şi ca amploare bibliotecara încercând să trezească interesul pentru lectură unui număr cât mai mare de copii şi adulţi locuitori ai comunei. Imagini pe www.bibliotecibihorene.blogspot.com

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie de  3409 locuitori, 208 români, 3136 maghiari,32 rromi

Situare geografică :  Teritoriul comunei Borş se întinde în partea de vest a ţării, de o parte şi de alta a soselei DN1 - E.60, care iese din ţară prin punctul de frontieră Borş. Între centrul comunei şi centrul municipiului Oradea este o distanţă de 12 km.

 

 

Biblioteca comunală Cetariu

 

Adresă: 4171655 Cetariu  Telefon:  0259-456266 Fax: 0259-456266 ( primărie)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 10573 u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar: Farago Natalia (din 2002).

Calificare: Studii medii, modulul 1 de biblioteconomie

 

Prima locaţie a bibliotecii în anul  1960 a fost în clădirea căminului cultural. Acum este în curtea primăriei într-o clădire  a cărei destinaţie iniţială a fost cea de  centrală telefonică. Condiţiile de funcţionare sunt foarte slabe, spaţiu înghesuit, fără căldură iarna. Comuna aparţine zonei metropolitane Oradea.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 2,124 locuitori.   

Situare geografică: Suprafaţa comunei este într-o zonă deluroasă, ce constituie prelungirile premontane ale munţilor Plopiş, denumite Dealurile Oradiei, la 12 km faţă de Oradea.

 

 

Biblioteca comunei Ciumeghiu 

 

Adresă: 417195  nr.9 Ciumeghiu  Telefon 0259-392.009  Fax: 0259-392.009

 ( primărie)

Orar de funcţionare 

Colecţii: 6177 u.b. 

Computer(e):     

Referent: Lucia Vaida  

Calificare: Studii medii, 

 

Biblioteca se găseşte în incinta primăriei, într-un spaţiu neadecvat.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de de 4.449 de locuitori.   

Situare geografică: Comuna Ciumeghiu este situată în SV-ul jud. Bihor, în zonă de şes, la 49 km de Oradea.

 

 

Biblioteca comunală Drăgeşti

 

Adresă: 417260 nr.64, Drăgeşti 0259 324545 Fax: 0259 324545( primărie)

Orar de funcţionare 

Colecţii: 8500 u.b. 

Computer(e):     

Referent: Narcisa Garofiţa Şandra (din 2004).1/2 normă

Calificare: Studii medii 

 

La început, în  1965, biblioteca funcţiona în clădirea căminului cultural. În perioada 1992-2002 biblioteca a fost închisă şi cărţile au fost depozitate într-o anexă a căminului cultural. În 2004 biblioteca îşi reia activitatea într-o clădire revendicată de biserica Greco-catolică şi actualmente funcţionează împreună.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de de 2569 de locuitori  .   

Situare geografică: Comuna Drăgeşti ocupă în judeţ o poziţie centrală.
Comuna este aşezată pe şoseaua naţională DN76 Oradea-Beiuş, având faţă de Oradea o distanţă de 26 km faţă de Beiuş 36 km.

 

 

Biblioteca comunală Hidişelu de Sus

 

Adresă: 417275 Hidişelu de Sus Telefon: 0259-335855 Fax : 0259-325968  (primărie)  

Orar de funcţionare  :

Colecţii:   14037  u.b.

Computer(e):     

Bibliotecar:  Floare Cuc (din 1987).Personal :1/2

Calificare:  studii medii

 

Primul locaş în 1964 în care a funcţionat biblioteca a fost în şcoala veche din sat, apoi în 1974, s-a mutat în clădirea veche a sfatului. Din 1987 biblioteca ocupă 2 încăperi spaţioase la etajul căminului cultural. Activitatea bibliotecii poate fi îmbunătăţită.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 3350  locuitori. 

Situare geografică  :  Comuna Hidişelul de Sus este situată  la 15 Km de Oradea spre Beiuş în zonă de deal.

 

 

Biblioteca comunală Ineul de Criş

 

Adresă: 417295 Ineul de Criş Tel: 0259 347 015 Fax: 0259 347009

 (primărie)  

Orar de funcţionare:

Colecţii:  4210 u.b.

Computer(e):     

Bibliotecar:  

Calificare:  studii medii

 

În 1968 biblioteca îşi avea sediul în căminul cultural. În decursul anilor a fost preluată de şcoala locală, după revoluţie a revenit iar în subordinea primăriei. În ultimii 10 ani biblioteca a funcţionat intermitent şi nesatisfăcător. În anul 2008 s-a terminat amenajarea noului spaţiu în căminul cultural unde urmează să fie mutată şi să funcţioneze în condiţii bune. Din păcate nu se poate finaliza problema postului de bibliotecar.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 4126  locuitori. 

Situare geografică  :  Comuna Ineu de Cris este situată la 15 km est de municipiul Oradea, în lunca râului Crişul Repede, fiind mărginită la nord de Dealurile Oradiei.

 

 

Biblioteca comunală Nojorid

           

Adresă:   417345 Nojorid   tel: 0259-393194, fax: 0259-393192 ( primărie)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 6800 u.b. 

Computer(e):     3 PC cu internet

Bibliotecar:  Crainic Maria (din 2005).

Calificare: Studii  medii

 

Prima informaţie în legătură cu satul Nojorid datează din anul 1229 sub denumirea de "Villa Irug", iar în 1319 sub denumirea de Irenugd. Locaţia iniţială a bibliotecii (fondată în  1978) a fost o anexă a căminului cultural. Din 1994 biblioteca este poziţionată în centrul comunei lângă primărie. În 2008 au început lucrări de modernizare a bibliotecii. Renovarea şi reorganizarea bibliotecii sunt în curs. Vom vedea cum vor evolua serviciile bibliotecii după redeschiderea ei.

 Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de  5000 de locuitori. 

Situare geografică : Comuna Nojorid  este situată în partea de vest a municipiului Oradea, la o distanţă de 8 km faţă de centrul municipiului, în zonă de câmpie.

 

 

Biblioteca comunală Oşorhei

 

Adresă: sat Oşorhei, cod 417369 str.Principală nr. 71 tel-fax: 0259 313213 , 313853 ( primărie)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 3102 u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar: Ramona Deak  (din 2006).

Calificare: Studii superioare de  biblioteconomie

 

Prima locaţie a bibliotecii (în anul 1940) este în şcoala confesională romano-catolică, după care trece în căminul cultural reformat. Anii 1960 duc biblioteca în sediul primăriei vechi, apoi în şcoala veche. În anii 2000-2007 biblioteca se găseşte într-o anexă a primăriei, în condiţii improprii de funcţionare. Renovarea la care este supusă primăria în anul 2008 face ca biblioteca să primească un spaţiu mai mic (20 mp.), dar renovat, dotat cu aerotermă. Încă sunt deficitare serviciile efective de bibliotecă.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de  5874 locuitori. Români - 3855 , Maghiari - 1337 , Rromi – 633 .

Situare geografică : Comuna Oşorhei este situată în vecinătatea şi pe terasele râului Crişul Repede, în partea de est a municipiului Oradea pe şoseaua DN 1 (E 60), la o distanţă de 8 km faţă de centrul municipiului, în zonă de câmpie

 

 

Biblioteca comunală Săcădat

 

Adresă: 417430 Săcădat , Telefon: 0259-458160 ( primărie)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 12335  u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar: Daniela Caba (din 2005).

Calificare:  biblioteconomie

 

Din 2005 biblioteca se găseşte în clădirea şcolii în condiţii bune. Mulţi ani biblitoteca nu a funcţionat, supravieţuind doar ca depozit în clădirea primăriei.

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 1917  locuitori. 

Situare geografică : Comuna Sacadat este aşezată în partea de est a Municipiului Oradea, la o distanţă de 19 km, pe linia ferată Bucureşti-Oradea, pe Valea Crişului Repede, care îi brazdează teritoriul pe o lungime de 6 km. 

 

 

Biblioteca comunei Sânmartin

 

Adresă: 417125 str.Principală nr.12, Sânmartin  Telefon: 0259-318.003. Fax: 0259-318.003  ( primărie)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 10224  u.b. 

Computer(e):     4 PC cu internet

Bibliotecar: Florica Negrea (din 1996)

Calificare:  biblioteconomie

 

Câteva locaţii prin care a trecut biblioteca de la înfiinţare, în  1961, sunt: Clubul din satul Haieu, UNCAP din staţiunea 1 Mai, căminul cultural din satul Haieu, şcoala din Sânmartin, în fosta primărie din Sânmartin. Din 2008 biblioteca împarte sala cu sala de şedinţe a noii primării din comună. Şi aceasta e o soluţie provizorie.

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 7996  locuitori. 

Situare geografică : Situată la 7 km S-E de Municipiul Oradea , judeţul Bihor , Comuna Sânmartin este străbătută de DN 76 Oradea-Sânmartin-Băile Felix-Deva. Zona colinară are pe suprafaţa ei mai mute rezervaţii naturale şi două staţiuni balneoclimaterice, Băile Felix şi Băile 1 Mai. 

 

 

Biblioteca comunală Sântandrei

 

Adresă: 417515 , nr.452, Sântandrei   tel: 0259468950 ,  

Fax: 0259 415947   ( primărie)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 6885   u.b. 

Computer(e): 5 PC, conexiune Internet    

Bibliotecar: Ramona Durdeu (din 2007).

Calificare:  biblioteconomie

 

Biblioteca a funcţionat la început, în 1966  într-o veche clădire care acum este parohie catolică, a fost mutată în vechiul sediu al CAP-ului, apoi în incinta primăriei în spaţiul arhivei. Din 1996 până azi o găsim într-o clădire în curtea şcolii generale Sântandrei.

Anul 2008 a adus comunei şi bibliotecarei o menţiune pentru activitatea remarcabilă din cursul anului. Bibliotecara a colaborat cu fundaţia locală „Viaţa Nouă pentru copii”, participând la activităţi educative cu copii de etnie rromă.

Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

 

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 4060   locuitori:  3290 români (81%), 365 maghiari (9%), 284 germani (7%), 97 romi (2.4%),

Situare geografică: Comuna Sîntandrei este situată în partea de vest a ţării, în Câmpia Crişurilor, la o distanţă de 5 km de municipiul Oradea.

 

 

Biblioteca comunală Tileagd

 

Adresă: 417585 str.Trandafirilor nr.19, Tileagd   Tel:  0259/345 019( primărie)

Orar de funcţionare: 8-16

Colecţii: 12055   u.b. 

Computer(e):     

Bibliotecar: Cornea Domnica (din 1995).

Calificare:  biblioteconomie

 

Locaţia iniţială a bibliotecii, în anul  1966,  a fost într-o clădire veche de 100 de ani. În 1968 cărţile au fost transferate în căminul cultural. Din 2000 biblioteca primeşte un spaţiu renovat care aparţinuse Băncii Agricole din localitate. Activitatea bibliotecii nu este pe măsura posibilităţilor .

 Înscris în proiectul Biblionet-Lumea în biblioteca mea

Informaţii despre localitate:

Comuna  are o populaţie totală de 7.075   locuitori. 

Situare geografică: Comuna Tileagd este situată în partea centrală a judeţului Bihor, la 23 km distanţă de municipiul Oradea şi 17 km distanţă de Aleşd. Este situată în vestul depresiunii Vad – Borod, care se desfaşoară în lungul Crişului Repede între Munţii Plopiş şi Pădurea Craiului.

 


Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis