Sala de lectură

Oferă spre consultare peste 110.000 de unităţi de bibliotecă de factură enciclopedică din fondul său de bază (depozit general)

Oferă acces direct la un fond bogat de referinţe: Dicţionare lingvistice, dicţionare pe domenii, enciclopedii, atlase, istorii, tratate...

                                                                                    Enciclopedii străine : Britannica, Universalis, Bordas, Judaica etc.

Permite consultarea fondului DLJ (depozit legal judeţean) în regim de sală de lectură

Pune la dispoziţia cititorilor instrumente de informare: Cataloage tradiţionale

                                                                                                    Cataloage on-line pentru achiziţiile ulterioare anului 2002

Oferă asistenţă de specialitate pentru folosirea diferitelor cataloage în scopul consultării bazei de date privind colecţiile bibliotecii

Îndrumă cititorii în acoperirea bibliografică a temelor studiate

Întocmeşte la cerere bibliografii contra cost

Mijloceşte împrumutul interbibliotecar

Oferă acces gratuit la reţeaua de internet wireless (lap-top personal)


Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis