Proiectul ADULT-REG

Autor: , 18.02.2016 11:33

Biblioteca Judeţeană este parte a proiectului „Dezvoltarea și certificarea de noi programe de educație a adulților, în vederea soluţionării nevoilor de pe piaţa muncii la nivel regional (ADULT-REG)”, finanţat prin programul Erasmus+, acțiunea cheie: KA2 - Cooperare pentru inovare și schimbul de bune practici, acțiunea: Parteneriate strategice, cu durata de 24 de luni (01.09.2015 - 01.09.2017).

Scopul proiectului:
Ideea proiectului este de a răspunde nevoilor de formare existente la nivel regional în Macedonia și România. Nevoile de formare de pe piața forței de muncă variază în diferite regiuni ale aceleiași țări și nu sunt în general cunoscute suficient. Această situație este confirmată atât în Macedonia, cât și România. În consecință, programele de educație oferite de furnizorii de educație a adulților de multe ori nu răspund în mod special acestor nevoi, ceea ce afectează atât ocuparea forței de muncă, cât și competitivitatea regională.

Obiective specifice:
- efectuarea unei analize a nevoilor regionale de educație și formare în două regiuni pilot din Macedonia și în două regiuni pilot din România;
- dezvoltarea, printr-un proces de cooperare transnațională și de schimb de expertiză și experiență, a patru programe de educație a adulților pe țară (două pe regiune), care să satisfacă deficitul de competențe regionale;
- autorizarea acestor programe de către autoritățile naționale competente;
- organizarea de cursuri pilot în Macedonia și România și diseminarea programelor către alți furnizori de educatie a adulților.

Procesul va implica furnizorii de educaţie și formare regionali în evaluarea necesităților, dezvoltarea curriculei de formare, precum și în procedura de certificare.

Expertiza privind evaluarea, dezvoltarea programelor precum și a metodologiei de formare va fi asigurată DVV International.

Autoritățile naționale competente vor fi invitate la ședințele și ateliere de formare pentru a lua parte la dezbaterile privind provocările oferite de certificarea unor noi programe de formare.

Proiectul va efectua, de asemenea, o diseminare largă a rezultatelor obținute. Va fi organizată o conferință regională (eveniment multiplicator) pentru promovarea rezultatele proiectului. Noul curriculum va fi diseminat tuturor furnizorilor de educația adulților interesați. În plus, factorii de decizie vor fi invitați să se concentreze mai mult pe nevoile pieței forței de muncă regionale, iar furnizorii de educația adulților vor fi, de asemenea, încurajați să gândească în termeni regionali în dezvoltarea programelor lor. Acest lucru va consolida rolul lor în regiune și este de așteptat să conducă la o mărire a ratei de participare a adulților în programe educaționale. Impactul pe termen mediu și lung va fi întărirea competitivității regionale.
Organizaţii implicate:

Aplicant: Lifelong Learning Center, Macedonia  - www.lifelonglearning.mk

Parteneri:
DEUTSCHER VOLSHOCHSCHUL- Verband EV (DVV Internaționl), Germania - www.dvv-international.de
Institutul de Dezvoltare Comunitară, Macedonia - www.irz.org.mk
Opstinska javna USTANOVA - Otvoren Graganski Univerzitet za dozivotno ucenje Joska Svestarot Strumica, Macedonia;
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, Oradea, România - www.bibliobihor.ro 
Școala Populară de Arte și Meserii, Râmnicu-Vâlcea, România.
ASOCIAȚIA  EUROED, România - www.euro-ed.ro

Cuvinte cheie: adult-reg Erasmus ka2

« Înapoi la ştiri


Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis