Simpozionul Naţional ,,Cartea, poartă de acces la cunoaştere”, Ediţia a II-a - 15 noiembrie 2013

Autor: , 23.09.2013 13:55

Biblioteca Judeţeană ,,Gheorghe Şincai” Bihor vă invită să participaţi la Simpozionul Naţional ,,Cartea, poartă de acces la cunoaştere”, care va avea loc în data de 15 noiembrie 2013, în Amfiteatrul bibliotecii.

Evenimentul se doreşte a fi o manifestare centrată pe ideea UNESCO potrivit căreia biblioteca publicăreprezintă ,,o forţă vie pentru educaţie, cultură şi informaţie”.

Dorim să împărtăşim experienţa în educaţia copiilor şi tinerilor din România realizând un dialog profesional între profesori, psihopedagogi, elevi, studenţi, bibliotecari, muzeografi şi alte categorii socio profesionale, promovând colaborarea între instituţii şi utilizarea strategiilor, tehnicilor şi metodelor didactice interactive.

Pentru   mai   multe  detalii,  persoana   de   contact  este  dna  Mariana Barna,  de la Serviciul Comunicarea colecţiilor:                 bibliobihor.simpozion@gmail.com,  Telefon: 0747.194.346

Vă aşteptăm!

 

Programul Simpozionului Național ,,Cartea, poartă de  acces la cunoaştere”

1 octombrie – 31 octombrie – înscrierea participanţilor:
- completarea formularului de înregistrare on-line,
- achitarea taxei de participare şi trimiterea copiei documentului de plată, 
- expedierea lucrărilor la adresa bibliobihor.simpozion@gmail.com

1 noiembrie – 10 noiembrie 
- analiza lucrărilor şi anunţarea participanţilor cu privire la acceptarea/neacceptarea lucrării.

15 noiembrie: desfăşurarea simpozionului
Ora 9:00 – 9:30 – primirea participanţilor
Ora 9:30 – 11:30 – prezentarea lucrărilor
Ora 11:30 – 12:00 – pauză de cafea
Ora 12:00 – 14:30 
 prezentare lucrări
Ora 14:30 – 15:00 – concluzii

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI
Lucrările pot aborda tematici din toate domeniile de activitate

Secţiunea I: PROMOVAREA DIALOGULUI CULTURAL-EDUCATIV 
Secţiunea II: PROMOVAREA TEHNICILOR ŞI METODELOR MODERNE DE INSTRUIRE ŞI ATRAGERE LA LECTURĂ;
Secţiunea III : STRATEGII DIDACTICE MODERNE

CONDIŢII DE REDACTARE:
Comunicările trebuie să cuprindă aspecte practice şi teoretice constând în: referate, eseuri, proiecte tematice, proiecte educaţionale, lansări de carte etc.
Solicităm atenţie la redactare: cu diacritice, fără greşeli de scriere sau ortografice, s.a. întrucât lucrările vor fi tipărite. Lucrarea de maximum 5 pagini se va realiza pe suport electronic în MS Word, format A4, cu margini de 20 mm, Times New Roman 12, spaţiere la un rând.
Comitetul ştiinţific verifică toate lucrările şi îşi rezervă dreptul de a nu accepta acele lucrări care nu îndeplinesc condiţiile impuse de către organizatori. Lucrările, fişa de înscriere şi copia documentului ce atestă plata taxei vor fi trimise în format electronic, ca fişier ataşat, pe adresa de e-mail: bibliobihor.simpozion@gmail.com 
Lucrările simpozionului vor fi publicate într-o culegere. Pot participa maximum doi autori. Taxa de participare şi de expediere a volumului este de 40 RON și se achită în contul RO31BTRL00501205H28784XX (BANCA TRANSILVANIA) al Fundaţiei Culturale de pe lângă Biblioteca ,,Gheorghe Şincai’’ Oradea, str. Armatei Române, Nr. 1/A. Persoană de contact: Mariana Barna, şef serviciu Comunicarea colecţiilor, telefon 0747.194.346.
Toate materialele vor fi transmise participanţilor (orientativ) până în data de 1 februarie 2014.

Cuvinte cheie: Simpozion Național carte

« Înapoi la ştiri


Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis